www.um.zabrze.pl
Strona Urzędu Miejskiego w Zabrzu  siot.um.zabrze.pl
System Informacj o Terenie  geoosrodek.um.zabrze.pl
Portal Geodety MODGiK Zabrze  mapserver.um.katowice.pl
Serwer mapowy Urzedu Miejskiego w Katowicach  www.wodociagi.zabrze.pl
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  www.strazmiejska.zabrze.pl
Strona zabrzańskiej Straży Miejskiej  www.sccs.zabrze.pl
Sląskie Centrum Chorób Serca  www.psp.zabrze.pl
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu