MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ZABRZU

Strona ta przeznaczona jest dla geodetów, zgłaszających prace geodezyjne na terenie Gminy Zabrze.
Dla ułatwienia korzystania z usług MODGiK w Zabrzu, poniżej udostępniono do ściągnięcia w formacie *.doc  ogólne wytyczne wraz z załącznikami, obowiązujące
przy wykonywaniu prac geodezyjnych zgłoszonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu.
1. Ogólne wytyczne robót geodezyjnych
2. Wzór pliku txt
3. Mapa jednostkowa do celów projektowych - legenda
4. Karta budynku    ( + Suplement 2014 )
5. Wykaz zmian budynkowych
6. Protokół przyjęcia granic-przykład
7. Protokół wznowienia znaków granicznych-przykład
8. Protokół utrwalenia nowych pkt. granicznych
9. Analiza stałości pkt granicznych
10. Kompletowanie operatu wg. nowego rozporządzenia
11. Zawiadomienie o wykonaniu prac
12 . Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów