MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ZABRZU

Strona ta przeznaczona jest dla geodetów, zgłaszających prace geodezyjne na terenie Gminy Zabrze.
Dla ułatwienia korzystania z usług MODGiK w Zabrzu, poniżej udostępniono do ściągnięcia w formacie *.doc  ogólne wytyczne wraz z załącznikami, obowiązujące
przy wykonywaniu prac geodezyjnych zgłoszonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu.
1. Uzgodnienie i zalecenia do prac geodezyjnych
Spis tresci operatu
3. Mapa do celów projektowych - wytyczne do opisu
4. Arkusz danych ewidencyjnych budynku
5. Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
5a. Załącznik do wykazu zmian danych ewid. budynku
6. Protokół przyjęcia granic-przykład
7. Protokół wznowienia znaków granicznych-przykład
8. Protokół utrwalenia nowych pkt. granicznych
9. Analiza stałości pkt granicznych
10. Kompletowanie operatu wg. nowego rozporządzenia
11. Zawiadomienie o wykonaniu prac
12 . Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów