INTERNETOWY SERWIS MAP URZĘDU MIASTA ZABRZE
 
Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa Urzędu Miasta Zabrze ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 
Wszelkie prawa do Internetowej Mapy Urzędu Miasta Zabrze oraz prezentowanych na niej zasobów posiada Urząd Miasta Zabrze.

Kopiowanie i publikowanie map bez zgody jest zabronione.
 
Zezwala się na umieszczanie linku do Internetowej Mapy Urzędu Miasta Zabrze bądź wybranego widoku serwisu na własnych stronach internetowych. Odwołanie takie nie może być realizowane poprzez framing stron serwisu.