INTERNETOWY SERWIS MAP URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU
 
Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa Urzędu Miejskiego w Zabrzu ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 
Wszelkie prawa do Internetowej Mapy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz prezentowanych na niej zasobów posiada Urząd Miejski w Zabrzu.

Kopiowanie i publikowanie map bez zgody jest zabronione.
 
Zezwala się na umieszczanie linku do Internetowej Mapy Urzędu Miejskiego w Zabrzu bądź wybranego widoku serwisu na własnych stronach internetowych. Odwołanie takie nie może być realizowane poprzez framing stron serwisu.